Expedient 901428/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Obres del projecte de coberta de pista esportiva i vestidors del CEIP Marcel·lí Moragas al terme municipal de Gavà
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
CONSTRUCTORA DE CALAF S.A.U.
Termini de la pròrroga:
13/04/2018
Import pròrroga (IVA exclòs):
0,00 €
Prova: $provaURL