Expedient 900917/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Manteniment de l'aplicació GICAO, utilitzada principalment pel Servei de Sanejament i Inspecció de l'AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
DSDO, SCCL
Termini de la pròrroga:
FINS EL 23.08.20
Import pròrroga (IVA exclòs):
5.777,75 €
Prova: $provaURL