Expedient 900344/19

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de suport en l'àmbit de la llei orgànica de protecció de dades a l'Àrea Metropolitana de Barcelona i tots els seus organismes dependents
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
OBJETIVO TARSYS S.L.
Termini de la pròrroga:
FINS EL 17.07.2021
Import pròrroga (IVA exclòs):
21.000,00 €
Prova: $provaURL