Expedient 900064/17

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Serveis consistents en el buidatge, transport i tractament dels lixiviats dels dipòsits controlats clausurats de Pomar (Badalona) i Can Planas (Cerdanyola del Vallès)
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
"TECNOLOGIA MEDIO AMBIENTE GRUPO F. SÁNCHEZ SL"
Termini de la pròrroga:
6 mesos
Import pròrroga (IVA exclòs):
16.200,00 €
Prova: $provaURL