Expedient 684/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Subministrament de gasos especial pel Laboratori
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
AL AIR LIQUIDE S.A
Termini de la pròrroga:
Fins 15/10/18
Import pròrroga (IVA exclòs):
14.000 € (IVA exclòs)
Prova: $provaURL