Expedient 3189/14

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei de recollida, trasllat, custòdia, tractament, consulta, restitució i destrucció de documentació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
SEVERIANO SERVICIO MOVIL S.A.
Termini de la pròrroga:
2 anys
Import pròrroga (IVA exclòs):
36.300 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL