Expedient 2810/14

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei per la realització de controls de qualitat a les parades dels serveis de gestió indirecta de l''AMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
FRACCTAL S.C.P.
Termini de la pròrroga:
2 anys
Import pròrroga (IVA exclòs):
79.860 € (IVA inclòs)
Prova: $provaURL