Expedient 2556/15

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Gestió de la qualitat dels serveis de transport públic de gestió indirecta de l'AMB
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
CONSULTORS D'EMAS S.L
Termini de la pròrroga:
12/01/2019
Import pròrroga (IVA exclòs):
8.167,50 €
Prova: $provaURL