Expedient 2091/14

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei postal de l'ÀMB.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS S.A
Termini de la pròrroga:
Fins 5/10/18
Import pròrroga (IVA exclòs):
215.833,33 €
Prova: $provaURL