Expedient 1853/16

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Servei consistent en la seguretat, vigilància i recepció dels edificis seu de l'Àrea Metropolitana de Barcelona
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
PROTECCION DE PATRIMONIOS,SA
Termini de la pròrroga:
Fins 30/06/19
Import pròrroga (IVA exclòs):
961.974,42 €
Prova: $provaURL