Expedient 1844/13

Tornar
Tipus:
Pròrrogues
Objecte del contracte:
Treballs d'empreses externes per a la selecció i classificació de materials aprofitables dels residus inorgànics que tracta la planta de selecció de Molins de Rei.
Data pròrroga:
Empresa pròrroga:
VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES, SA
Termini de la pròrroga:
1 any (2016)
Import pròrroga (IVA exclòs):
1.546.439,69 € (IVA exclòs)
Prova: $provaURL