Expedient 901232/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Subministrament i obra de l'exposició itinerant "Metròpolis de Ciutats".27
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
110.960,67 €
Empresa adjudicatària:
GROP EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA S.L.
Import modificació (IVA exclòs):
1.162,63
Data de modificació: