Expedient 901025/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de condicionament paisatgístic i millora de la mobilitat de la carretera de Can Ruti, al terme municipal de Badalona
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.159.815,72 €
Empresa adjudicatària:
AGUSTI Y MASOLIVER S.A.
Import modificació (IVA exclòs):
74.056,76 €
Data de modificació: