Expedient 900863/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de millora de la permeabilitat per als vianants a la carretera BV-2041 al seu pas per la rotonda de Cal Viduu fase 2 i 3, al terme municipal de Begues.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
145.438,05
Empresa adjudicatària:
IZER INGENIERÍA Y ECONOMÍA SL
Import modificació (IVA exclòs):
No
Data de modificació: