Expedient 900418/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de la biblioteca Almeda al terme municipal de Cornellà de Llobregat
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.711.928,33 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCTORA DE CALAF SAU
Import modificació (IVA exclòs):
147.815,16 €
Data de modificació: