Expedient 900414/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres per l'execució del projecte de rehabilitació, reforma del bar i actuacions vàries en el Centre Cultural de Ripollet, al terme municipal de Ripollet
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
555.199,95 €
Empresa adjudicatària:
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES RIN SA
Import modificació (IVA exclòs):
44.426,31 €
Data de modificació: