Expedient 900017/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte bàsic i executiu d'ordenació de millora d'accessibilitat i urbanització dels entorns del c/Bética, al terme municipal de Badia del Vallès
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
259.089,06 €
Empresa adjudicatària:
VORACYS S.L.
Import modificació (IVA exclòs):
25.105,36 €
Data de modificació: