Expedient 900016/18

Tornar
Tipus:
Modificacions
Objecte del contracte:
Obres del projecte de reforma de les pistes exteriors del conjunt poliesportiu de Pallejà.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
426.688,26
Empresa adjudicatària:
EUROCATALANA OBRES I SERVEIS, SL
Import modificació (IVA exclòs):
32.384,11 €
Data de modificació: