Expedient 901278/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Assistència tècnica a la direcció d'obra de les instal·lacions i els condicionaments acústics del projecte executiu de l'Escola de música Can Bagaria al terme municipal de Cornellà de Llobregat.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
14.500,00 €
Empresa adjudicatària:
THE SOUNDWICH PROJECT, S.L.