Expedient 901209/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Assitència tècnica a la direcció de les obres del projecte executiu de millora funcional i paisatgística dels accessos a les platges de la Pineda i de la Murtra de Viladecans fases I i II.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
9.000,00 €
Empresa adjudicatària:
PROIDO CONSULTORS, S.L.