Expedient 901125/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Contractació d'un evolutiu de vinculació de la Infraestructira de Dades Espacials de l'AMB (IDEAMB) amb geoportals de cartografia i planejament urbanístic.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
2.100,00 €
Empresa adjudicatària:
CONSULTORIA TÉCNICA NEXUS GEOGRAPHICS, S.L.
Prova: $provaURL