Expediente 901125/19

Volver
Tipo:
Contratos menores
Objeto del contrato:
Contractació d'un evolutiu de vinculació de la Infraestructira de Dades Espacials de l'AMB (IDEAMB) amb geoportals de cartografia i planejament urbanístic.
Fecha de adjudicación:
Importe (IVA excluido):
2.100,00 €
Empresa adjudicataria:
CONSULTORIA TÉCNICA NEXUS GEOGRAPHICS, S.L.