Expedient 901058/19

Tornar
Tipus:
Contractes menors
Objecte del contracte:
Elaboració d'un document sobre "La dimensió econòmica de l'acció internacional de l'AMB", per al Servei de Relacions Internacionals.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
2.700,00 €
Empresa adjudicatària:
JUAN DIEGO GURI FERNÁNDEZ