Expedient 901139/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei del lloguer i manteniment posterior de 6 impressores làser A3
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
53.920,00 €
Empresa adjudicatària:
SISTEMAS DIGITALES CORPORATE, S.L.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: