Expedient 901000/18

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Contracte de serveis per a la redacció del projecte d ampliació del complex esportiu municipal Can Xarau (fase 1) a Cerdanyola del Vallès
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
31.590,00 €
Empresa adjudicatària:
BASTERRECHEA-TEJADA, ARQUITECTES, SLP
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura:
Prova: $provaURL