Expedient 900856/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Serveis de distribució dels avisos de cobrament dels ingressos metropolitans – voluntària i executiva 2019 1ª i 2ª corona
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
165.000,00 €
Empresa adjudicatària:
RECERCA I DESENVOLUPAMENT EMPRESARIAL, SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: