Expedient 900826/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament de roba per a l'equip de tècnics del servei de sanejament i inspecció. (Simplificat abreujat)
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.807,20 €
Empresa adjudicatària:
WATERFIRE, S.L.
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Àrea d'Ecologia
Data de signatura: