Expedient 900818/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres d'adequació de la zona delimitada per la costa i la finca Casamitjana als municipis de Montgat i Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
27.208,06 €
Empresa adjudicatària:
VIALITAT I SERVEIS SLU
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: