Expedient 900770/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres per als treballs de senyalització i arranjament del camí paral·lel a les vies ferroviàries, al terme municipal de Sant Vicenç dels Horts.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
24.326,30 €
Empresa adjudicatària:
ESTAYC, SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: