Expedient 900743/19 (LOT 4)

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
50 llicències de eCopy PDF Pro Office. LOT 4
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
4.100,00 €
Empresa adjudicatària:
CANON ESPAÑA SAU
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: