Expedient 900743/19 (LOT 3)

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
14 llicències de Bizagi BPM Suite per un període d'1 any. LOT 3
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
1.850,00 €
Empresa adjudicatària:
SEMICONDUCTORES Y SISTEMAS S.A
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: