Expedient 900743/19 (LOT 2)

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
5 llicències locals de Microsoft Project Professional. LOT 2
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
3.765,00 €
Empresa adjudicatària:
SEIDOR SA.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: