Expedient 900672/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres de millora urbana del C/Riera Matamoros, entre el C/ Francesc Layret i el C/ del Germà Juli, al terme municipal de Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
178.443,92 €
Empresa adjudicatària:
AUXILIAR DE OBRA CIVIL, S.A.
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: