Expedient 900665/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Subministrament de l'equipament per la sala d'escalada dins de la zona esportiva Ricard Ginebreda de Molins de Rei.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
39.065,00 €
Empresa adjudicatària:
RELIEF XPERIENS SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: