Expedient 900224/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Servei de diagnosi de les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
21.250,00 €
Empresa adjudicatària:
DEP INSTITUT S.L.
Òrgan de contractació:
Vicepresidència Àrea de Desenvolupament Social i Econòmic
Data de signatura: