Expedient 900192/19

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Obres projecte de l'aprofitament de l'excedent d'aigües freàtiques riu Besòs, al terme municipal de Sant Adrià del Besòs
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
128.394,20 €
Empresa adjudicatària:
IZER INGENIERIA Y ECONOMIA SL
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: