Expedient 900140/19 (LOT 2)

Tornar
Tipus:
Contractes formalitzats
Objecte del contracte:
Lot 2: Direcció de les obres del Projecte de reurbanització del carrer General Weyler, entre l'Avinguda Salvador Espriu i l'Avinguda Marquès de Monistrol (fases 3 i 2), al terme municipal de Badalona.
Data d'adjudicació:
Import (IVA exclòs):
12.266,09 €
Empresa adjudicatària:
SBS SIMÓN I BLANCO SLP
Òrgan de contractació:
Gerència
Data de signatura: