L'AMB construirà un nou col·lector d'aigües residuals a Castelldefels per substituir l'antic que connecta amb l'EDAR de Gavà-Viladecans

Les obres del nou col·lector, amb un cost de 5,1 milions d'euros, s'iniciaran previsiblement l'estiu de l'any vinent i finalitzaran el desembre del 2022

Edar Gavà-Viladecans (arxiu)

L'AMB durà a terme la substitució del col·lector interceptor de Castelldefels, que condueix les aigües residuals del municipi cap a l'estació depuradora d'aigües residuals (EDAR) de Gavà-Viladecans i que es troba estructuralment malmès com a conseqüència de nombrosos anys de servei, per evitar més trencaments, reparacions d'emergència i l'impacte ambiental que tot plegat ocasiona. 

Aquesta intervenció es farà amb finançament de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA). Atenent a la distribució de competències, el sanejament en alta és competència de l'AMB (l'AMB té la titularitat del servei i l'ACA hi aporta el finançament necessari), el clavegueram és de competència municipal i les aigües pluvials són competències repartides entre l'ACA i els ajuntaments. Concretament, la intervenció del col·lector de Castelldefels és d'una infraestructura en alta. 

En una primera fase, s'executarà el nou col·lector, que tindrà un cost de 5,1 milions d'euros. En una segona fase, s'avaluarà la idoneïtat de fer la rehabilitació del col·lector antic. O, en cas que no sigui possible, de la seva retirada. Aquesta darrera intervenció tindrà un cost d'entre 1,9 i 3 milions d'euros. El cost total del projecte superarà els 7 milions d'euros. 

L'organisme metropolità va incloure en el Pla de reposicions i millores de l'AMB corresponent a l'any 2019 la redacció de l'estudi d'alternatives per identificar el traçat més adient per al nou col·lector, que es va acordar amb l'ACA i es va presentar als ajuntaments de Gavà i Castelldefels, així com la redacció del projecte constructiu corresponent. El juny del 2020 es va iniciar la redacció del projecte constructiu, que es preveu que es finalitzi el desembre del 2020. Posteriorment, caldrà determinar la resolució d'impacte ambiental i les diferents tramitacions administratives per arribar a licitar l'obra, aproximadament, el mes de juliol de l'any vinent (2021). Segons càlculs de l'AMB, l'obra s'iniciarà entre el desembre del 2021 i el gener del 2022, i finalitzarà el desembre del 2022. 

Related documents
Related links
Related facilities