Diagnosi d'actuacions de cooperació internacional vinculades al canvi climàtic

Back
Portada
 • Subject: International Cooperation
 • Public: General
 • Type: General interest
 • Edition: Studies
 • Supports: Electronic
 • Diagnosi d'actuacions de cooperació internacional vinculades al canvi climàtic

  Download

Synopsis

En aquest diagnòstic queda palesa la necessitat d'aprofundir en les estratègies i metodologies de treball amb relació a l'emergència climàtica i es percep que les accions de cooperació, en altres territoris, centrades en l'emergència climàtica són ben escasses, si bé s'ha fet un gran esforç per treballar en accions d'educació per a la ciutadania global.

Aquesta diagnosi, llavors, vol contribuir a definir prioritats i dotar de contingut la Comissió d'Acció Climàtica com un espai de reflexió, formació i acció, que impulsi i enforteixi estratègies per fer front a l'emergència climàtica des de la cooperació internacional local del nostre territori.

 • Author:
 • Collaborators:
  Encàrrec de la Comissió d'Acció Climàtica del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i ha estat subvencionat pel Servei de Cooperació Internacional de l'AMB
 • Publisher:
  AMB
 • Place:
  Barcelona
 • Publication date:
  11/2020
 • Available languages:
  Catalan