Diagnosi d'actuacions de cooperació internacional vinculades al canvi climàtic

Portada
Tema:
Cooperació internacional
Públic:
Educació no reglada, ciutadania, famílies i lleure
Tipus:
Divulgatiu
Edició:
Estudis
Suports:
Electrònic

Diagnosi d'actuacions de cooperació internacional vinculades al canvi climàtic

Descarregar

Sinopsi

En aquest diagnòstic queda palesa la necessitat d'aprofundir en les estratègies i metodologies de treball amb relació a l'emergència climàtica i es percep que les accions de cooperació, en altres territoris, centrades en l'emergència climàtica són ben escasses, si bé s'ha fet un gran esforç per treballar en accions d'educació per a la ciutadania global.

Aquesta diagnosi, llavors, vol contribuir a definir prioritats i dotar de contingut la Comissió d'Acció Climàtica com un espai de reflexió, formació i acció, que impulsi i enforteixi estratègies per fer front a l'emergència climàtica des de la cooperació internacional local del nostre territori.

Autor:
ERF, Estudi Ramon Folch i Associats
Col·laboradors:
Encàrrec de la Comissió d'Acció Climàtica del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (FCCD) i ha estat subvencionat pel Servei de Cooperació Internacional de l'AMB
Editorial:
AMB
Lloc i data:
Barcelona 2020
Idiomes disponibles:
Català