Seminars

| Subject: International Relations

City Managers Community

| Subject: International Relations

Webinar REthinking Metropolises

| Subject: Infrastructures, International Relations

METROAirports in Barcelona

| Subject: Governance

The world in 2019

| Subject: Climate Change, International Relations, Sustainability

Greening for Change

| Subject: International Relations

The AMB and MedCities in the MEDCAT Days

| Subject: Cohesió social, Urban Public Spaces, International Relations

Seminars on urban public spaces

| Subject: Metropolis, International Relations

EMA 2019

| Subject: International Cooperation, Metropolis, Urban Planning

Women's rights at the metropolis

| Subject: Metropolis, International Relations

The internacional action of metropolitan areas

| Subject: International Relations

2021-2027 European budget

| Subject: International Relations

European Recovery and Resilience Facility

| Subject: International Relations

2nd Environmental Congress

| Subject: International Relations

3rd online seminar Metropolitan Talks

| Subject: International Relations

Metropolis' Political Debate

| Subject: International Relations

REthinking Metropolises

| Subject: International Relations

City Managers Community

| Subject: International Relations

Webinar REthinking Metropolises

| Subject: Infrastructures, International Relations

METROAirports in Barcelona

| Subject: Governance

The world in 2019

| Subject: Ecology, Waste, Sensibilization, Sustainability, Waste Treatment

Els residus i la comunicació

| Subject: Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Residus

| Subject: Aigua, Sustainability

Cicle de l'aigua

| Subject: Aigua, Ecology, Waste, Waste Treatment

Cicle de l'aigua i residus

| Subject: Ecology, Sustainability, Waste Treatment

Jornada tècnica sobre restauració i ús posterior de dipòsits clausurats de residus

| Subject: Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Pla de Sostenibilitat, Rio +20, el projecte USUDS i la restauració del DC Pomar

| Subject: Aigua, Biodiversity, Ecology, Waste, Sustainability, Waste Treatment

Presentació als ajuntaments metropolitans del PSAMB i de la revisió del PMGRM

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Waste, Sustainability

Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.