Seminars

| Subject: Aigua, Waste collection and storage depot, Ecology, Residus, Sostenibilitat

Aigua i residus

| Subject: Ecology, E-Mobility, Reparació i autoreparació, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Seminari sobre residus i flota elèctrica de Cornellà

| Subject: Waste collection and storage depot, Ecology, Environmental Education, Malbaratament, Residus, Food system, Sostenibilitat, Waste Treatment

Sostenibilitat i residus

| Subject: Aigua, Ecology, Sostenibilitat

Gestió del cicle intregral de l'aigua

| Subject: Climate Change, Energy Efficiency, Electrolineres, Energia, Renewable energy, Fotolineres, E-Mobility, Sostenibilitat, Energy Transition

Seminari sobre energia

5 de maig de 2016

| Subject: Ecology, Malbaratament, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Seminari sobre residus

| Subject: Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Seminari 15 de març de 2018. Presentacions segon programa

| Subject: Waste collection and storage depot, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Presentacions segon programa

Seminari 25 d'abril

| Subject: Climate Change, Sostenibilitat

Refugis climàtics

| Subject: International Relations

2021-2027 European budget

| Subject: International Relations

European Recovery and Resilience Facility

| Subject: International Relations

2nd Environmental Congress

| Subject: International Relations

3rd online seminar Metropolitan Talks

| Subject: International Relations

Metropolis' Political Debate

| Subject: International Relations

REthinking Metropolises

| Subject: International Relations

City Managers Community

| Subject: International Relations

Webinar REthinking Metropolises

| Subject: Infrastructures, International Relations

METROAirports in Barcelona

| Subject: Governance

The world in 2019

| Subject: Ecology, Residus, Sensibilization, Sostenibilitat, Waste Treatment

Els residus i la comunicació

| Subject: Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Residus

| Subject: Aigua, Sostenibilitat

Cicle de l'aigua

| Subject: Aigua, Ecology, Residus, Waste Treatment

Cicle de l'aigua i residus

| Subject: Ecology, Sostenibilitat, Waste Treatment

Jornada tècnica sobre restauració i ús posterior de dipòsits clausurats de residus

| Subject: Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Pla de Sostenibilitat, Rio +20, el projecte USUDS i la restauració del DC Pomar

| Subject: Aigua, Biodiversity, Ecology, Residus, Sostenibilitat, Waste Treatment

Presentació als ajuntaments metropolitans del PSAMB i de la revisió del PMGRM

| Subject: Biodiversity, Climate Change, Pollution, Ecology, Environmental Education, Renewable energy, Residus, Sostenibilitat

Elaboració del PSAMB: Sessió de priorització de propostes amb els municipis.