Covenant of Mayors

El Covenant of Mayors for Climate and Energy (Pacte europeu d'alcaldes i alcaldesses pel clima i l'energia), és el principal moviment mundial d'acció local en clima i energia, una iniciativa que va començar l'any 2008.

El 5 de maig de 2012, l'AMB es va adherir al Pacte d'alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea per una energia sostenible local, i el 22 de juliol de 2014 es va adherir a la iniciativa Alcaldes i alcaldesses per l'adaptació, en qualitat d'ens supramunicipal amb caràcter de coordinador en matèria d'energia sostenible, mitigació i adaptació al canvi climàtic en l'àmbit dels 36 municipis metropolitans.

El 15 d'octubre de 2015 la Comissió Europea va presentar la nova iniciativa integrada Pacte d'alcaldes i alcaldesses per l'energia i el clima. El 26 d'abril de 2016, l'AMB va aprovar l'adhesió a aquest nou Pacte integrat de clima i energia.

El 23 de març de 2021, l'AMB va aprovar la Declaració d'emergència climàtica, que renova i actualitza l'objectiu de reducció d'emissions en un 55 % el 2030 i d'assolir la neutralitat de carboni el 2050, tal com estableixen els objectius de la Comissió Europea.

El 21 d'abril de 2021 va tenir lloc la cerimònia de presentació i aprovació dels nous compromisos i objectius, en la qual va participar l'AMB. Aquest nou compromís renova i actualitza els anteriors, i posa de manifest els següents objectius, principalment:
  • Reducció d'emissions del 55 % el 2030.
  • Visió compartida d'assolir la neutralitat climàtica el 2050.
  • Priorització absoluta de l'acció climàtica tenint en compte l'emergència actual.
  • Garantia d'una transició ecològica justa que no exclogui ningú.
  • Pactes climàtics locals amb la ciutadania i actors locals, que siguin rellevants per assolir els objectius.
  • Unitat i acció immediata per accelerar la transició i l'acció climàtica.
El 22 de juny de 2021 l'AMB ha adoptat els nous objectius i compromisos climàtics establerts i s'ha sumat, un cop més, a l'avantguarda de l'acció climàtica mundial i europea. Amb aquest nou compromís, l'AMB reforça la seva ambició climàtica i es compromet a dur a terme les accions al ritme que dicta la ciència, en un esforç conjunt per mantenir l'augment de la temperatura mundial per sota d'1,5 ºC, un dels objectius més ambiciosos de l'Acord de París. La visió és que, al 2050, viurem en una metròpolis descarbonitzada i resilient, amb accés a una energia assequible, segura i sostenible. Com a part del moviment del Pacte d'alcaldes i alcaldesses, se seguirà treballant per assolir les fites de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle al territori, augmentar la resiliència i la preparació per als impactes adversos del canvi climàtic i avançar en la lluita contra la pobresa energètica, acció clau per garantir una transició justa.