Recerca d’una nova estructura territorial i la construcció del Parc dels Torrents i el seus entorns

Imatge aèria de l'àmbit
Imatge aèria de l'àmbit

Aquest estudi té com a objecte analitzar la problemàtica urbanística del lloc i la formulació d’alternatives d’ordenació.

Area:
80 hectàrees
Phases:
Estudi -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero.

Drafting team:

Secció de Planejament i Suport Territorial de la CPU de l’ADPU: Marcela Balliano, Jordi Peralta, Anna Majoral i Gavina Corbetta.

Municipalities:
Esplugues de Llobregat, L'Hospitalet de Llobregat

Description

Anàlisi urbanística i proposta d’estratègies de desenvolupament a l’àmbit de Can Clota i Can Cervera a Esplugues de Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat. La construcció del Parc dels Torrents i els seus entorns.

L’enfoc del treball parteix de la lectura de com el creixement urbà -especialment el traçat de la Ronda de Dalt (B-20)-, ha anat diluint l’estructura territorial de l’àmbit, caracteritzada per la seva posició sobre el gir de la plana del Barcelonès cap al Llobregat i, per tant, marcada pels primers torrents perpendiculars a la costa en sentit est.


La proposta es dissenya per a recuperar, doncs, les antigues traces de l’aigua i destinar-les a eixos connectors de l’àmbit. La nova ordenació estén l’eix del Parc dels Torrents d’Esplugues fins a l’Hospitalet i relaciona així els dos nuclis històrics resseguint la traça del torrent d’En Ferré, escampada encara d’horts i antigues masies.


La construcció d’aquest nou parc territorial i els seus entorns es desenvolupen a partir de tres estratègies: buidar, il·luminar i re-teixir.
Buidar és la forma en que es possibilita el pas del parc per sota de la Ronda i es reconstitueix la cubeta del torrent. Il·luminar és reconèixer el patrimoni d’aquest nou element territorial i revertir els seus usos periurbans amb serveis urbans i equipaments a les seves vores. I, finalment, re-teixir, és acostar el teixit urbà d’ambdós costats del nou parc.


Els nous sectors de planejament que se’n derivin hauran de permetre reconsiderar els plans parcials de Can Clota i Can Cervera, proposats pel PGM,  per a una millora de les condicions urbanes, ambientals i socials d’un territori que desborda l’àmbit d’estudi, així com la incorporació de les línies estratègiques del PDU, i requerirà d’inversions sobre les infraestructures existents, i finançament i intervencions sobre sòls urbans consolidats.