MPGO al Parc de l'Avançada

MPGO al Parc de l'Avançada
Imatge de l'ordenació proposada | Equip redactor

Estudi de l'àmbit de perímetre comprès entre el nucli urbà i el parc forestal adjunt que inclou el Parc de l'Avançada (on es representa el Pessebre Vivent), el cementiri i el Paratge de la Roda, per tal de protegir els valors d'aquests terrenys i alhora regular les activitats d'interès social que s'hi produeixen.

Area:
46.560m²
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:
Josep Maria Carreras (Director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (Cap del Servei de Planejament urbanístic - AMB)
Drafting team:
Gema Mur i Rhona Okafor (arquitectes - AMB), Laura Collado, Eloi González i Cristina Magallón (estudiants d'arquitectura - AMB)
Municipalities:
Corbera de Llobregat
Legal support:
Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)

Description

Modificació puntual del Pla general d'ordenació a l'àmbit del Parc de l'Avançada i del Paratge de la Roda

La proposta de MPGO té com a objectiu ajustar el règim urbanístic del sòl a les característiques del territori i a les capacitats del sòl, amb propostes de preservació dels valors naturals, paisatgístics, històrics i culturals dels espais, i de consolidació del sòl urbà amb actuacions que el completen o el milloren. Per a la preservació dels espais d'interès, es proposa ajustar la delimitació del sòl urbà atorgant-lo al territori que realment gaudeix de les condicions i l'adscripció de la resta al sòl no urbanitzable. Alhora s'assigna a aquests terrenys la qualificació urbanística adient per tal de protegir-ne els valors i regular les activitats d'interès social que s'hi produeixen. La proposta d'ordenació també comporta la compleció de la trama urbana i millores basades en el reconeixement de preexistències, en la delimitació de les reserves de parcs urbans o en donar cobertura a determinades necessitats de la ciutadania.