MPGM pel soterrament ferroviari a Sant Feliu de Llobregat

Volumetria de la intervenció
Volumetria de la intervenció

La intervenció proposada contempla la transformació integral del corredor urbà actualment ocupat per la infrastructura ferroviària i el seu entorn urbà immediat, a través de la creació d'una nova avinguda central que recull i posa en xarxa tots els parcs i espais lliures públics existents al llarg del seu traçat.

Area:
12,2 Ha
Phases:
Aprovació inicial -
Supervision and coordination:
Victor Ténez (Coordinador Ordenació urbanística AMB)
Drafting team:
Isabel Tomé i Lluís Rey (arquitectes - AMB), Sònia Guil i Ignasi Rincón (estudiants d'arquitectura - AMB) / TRAÇA Estudi de serveis ambientals / AIM Assessoria d'Infraestructures i Mobilitat / Enric Calvet (economista) / EDAS Espai d'anàlisi social, OPAC i Fernando Argulló
Municipalities:
Sant Feliu de Llobregat

Description

El projecte "Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'àmbit d'ordenació de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu del Llobregat" ha de permetre una important transformació d'allò que haurà de passar a considerar-se l'àmbit de la nova centralitat de la ciutat de Sant Feliu, definint les estratègies de transformació i regeneració amb la finalitat de reordenar el corredor actualment ocupat pel ferrocarril i el seu entorn immediat

Criteris de transformació:

  • Redefinir morfològicament i funcionalment l'entorn subjecte a transformació, trascendir l'actual fragmentació i desarticulació de l'espai públic mitjançant la creació d'un nou eix cívic central sobre l'antiga traça ferroviària, capaç de dotar d'estructura i caràcter la vialitat, la xarxa d'espais lliures i el sistema d'equipaments, implementar llur relació amb l'entorn construït i resoldreles disfuncions urbanístiques existents.
  • Introduir nous usos i activitats que permetin transformar aquest àmbit en la nova àrea central de referència de Sant Feliu.
  • Millorar les infraestructures de la mobilitat privada i pública, amb el perllongament del tramvia .
  • Garantir la viabilitat i sostenibilitat econòmica dels treballs d'integració ferroviària i transformació urbana.