MPGM al front del riu Sec

Imatge de la proposta d'ordenació
Imatge de la proposta d'ordenació | Equip redactor

L'objectiu d'aquesta modificació del Pla general metropolità (MPGM) és reordenar el front nord-oest de Badia per aconseguir una millor integració urbana, adequar el planejament a la realitat per tal de reconèixer un seguit d'equipaments públics existents i el parc fluvial de la vora del riu Sec, i incorporar una dotació de sòls per a la implantació d'activitat econòmica al municipi.

Area:
242.422 m²
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:
Josep Maria Carreras (director dels Serveis d'Urbanisme - AMB), Loles Herrero (cap del Servei de Planejament Urbanístic - AMB)
Drafting team:
Joaquim Obon, Virginia Boter, Francesc Tobella, Cristian Gómez, Isabel Tomé i Joan Caba (arquitectes, AMB) / X3 Estudis Ambientals / EGI - Enginyeria i Gestió d'Infraestructures (estudi inundabilitat) / DOYMO (estudi mobilitat)
Municipalities:
Badia del Vallès
Legal support:
Laia Soriano-Montagut (advocada - AMB)

Description

Modificació puntual del Pla general metropolità al front del riu Sec

La modificació de planejament ve motivada per la incoherència existent entre determinades qualificacions del planejament vigent i els usos consolidats del sòl, així com per l'oportunitat de dotar el municipi de Badia d'un nou sector comercial i terciari que, a banda de fomentar la inversió, pugui generar nous llocs de treball per a la ciutat.

La proposta reconeix, redefineix i incrementa els equipaments públics existents (l'actual institut, les instal·lacions de la zona esportiva i l'àmbit de les antigues escoles de l'avinguda d'Antonio Machado), i el conjunt d'espais lliures a fi i efecte d'assolir més coherència amb les qualificacions de l'entorn i, alhora, racionalitzar la xarxa viària.

D'altra banda, la modificació augmenta l'edificabilitat global de l'àrea per a usos comercials i terciaris, ja que concentra l'edificació per garantir la màxima permeabilitat i connectivitat entre la ciutat existent i el sistema d'espais lliures proposat.