MPGM a la plaça de la Mare

Back
00_plaçadelamare
Estructura urbana de la proposta

Modificació de planejament amb l'objectiu de concretar l'ús de l'equipament a la Plaça de la Mare al barri del Pla de Montgat i establir el sistema d'habitatges dotacionals públics al municipi.

Municipalities: Montgat

Description

Aquesta modificació de planejament general respon a la necessitat de formular les determinacions complementàries de la reserva d'equipaments d'aquest àmbit. L'objectiu és formalitzar un centre d'interès i de serveis, element aglutinador i generador d'activitats, que aportarà varietat d'usos al teixit residencial alhora que formalitzarà el seu veritable centre, en benefici del bon funcionament del barri i la correcta relació amb la ciutat.

La proposta es concreta en l'assignació de l'ús principal de l'equipament (escola, geriàtric i mercat), juntament amb altres usos complementaris, entre els quals s'estableix una reserva d'habitatges dotacionals per a gent gran o per a joves.

Aquest sistema d'habitatges dotacionals públics s'introdueix amb un articulat propi dins les normes urbanístiques del PGM fent-lo extensiu a tot el municipi de Montgat. 

Area: 2,92 Ha

Phases:
Aprovació definitiva -

Drafting team: Gema Mur, Rhona Okafor, M.Dolors Ubalde i Pia Gamboa (arquitectes - AMB)

Supervision and coordination: Víctor Ténez (Coordinador Ordenació urbanística AMB)

Related municipalities

Prova: $provaURL