MPGM a l’àmbit del Front fluvial sud

Vista general de l’ordenació proposada – Alternativa 3
Vista general de l’ordenació proposada – Alternativa 3 | Equip redactor

L’objecte de la MPGM a l’àmbit del Front fluvial sud consisteix a adequar l’ordenació de la vora fluvial a les noves necessitats i requeriments de la Vila, en coherència amb les propostes d’ordenació del territori metropolità i les propostes d'ordenació sectorial concurrents.

Area:
35.467 m2
Phases:
Avanç -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Xavier Mariño i Loles Herrero.

Drafting team:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Paloma Mosto, Yolanda Larrubia, Núria Moras, Pere Ponsatí.

Barcelona Regional, Agència de Desenvolupament Urbà, SA: Marc Montlleó, Adrián Cabezas.

Ajuntament: Ferran Moriel

Municipalities:
Sant Vicenç dels Horts

Description

Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit del Front fluvial sud

En coherència amb l’Estudi de la vora fluvial de Sant Vicenç dels Horts, la proposta segueix les directrius següents:

  1. Reforç del nou eix cívic sobre el tram central de la BV-2002
  2. Compatibilitat amb la implementació de la via de vora
  3. Integració de la vora urbana i els espais del Parc Agrari dedicats a l’ús públic
  4. Compleció del teixit i integració en el paisatge urbà
  5. Intensificació residencial amb l’increment del parc d’habitatge assequible

S’elaboren una sèrie d’alternatives que desenvolupen aquestes directrius. En totes, s’identifiquen tres elements de projecte essencials, presents amb més o menys intensitat: a) una posició singular en relació amb l’estructura urbana, com a porta d’accés a la Vila; b) la rellevància de l’àmbit per a l’estructura d’espais oberts de vora, com a accés al Parc Agrari; i, c) la importància dels espais intermedis per garantir la permeabilitat entre la Vila i el Parc Agrari, mitjançant espais lliures, tant públics com espais col·lectius de titularitat privada.