MPGM a l’àmbit de la Torre Salbana

Vista general (no vinculant) de la maqueta de l’estudi d’ordenació
Vista general (no vinculant) de la maqueta de l’estudi d’ordenació

L’objecte de la MPGM a l’àmbit de la Torre Salbana és adequar les determinacions del PGM a les característiques del sòl i a la seva realitat física, reconeixent els valors específics dels espais lliures, els elements singulars de l’entorn i patrimonials de la Torre Salbana i del recinte de la Colònia Güell.

Area:
18,12 hectàrees
Phases:
Aprovació definitiva -
Supervision and coordination:

Àrea de Desenvolupament de Polítiques Urbanístiques: Josep Maria Carreras i Loles Herrero 

Drafting team:

Secció de Planejament i Gestió de la CPU de l’ADPU: Gema Mur, Rhona Okafor, Pere Ponsatí, Yolanda Larrubia, Núria Moras, Paloma Mosto.

 Lavola, Serveis Ambientals: Nacho Guilera i Sandra Garcia.

Duatis Arquitectes SLP: Jordi Duatis, Mar Cabarrocas i Laura Ferran.

Ajuntament: Josep Saura. 

Municipalities:
Santa Coloma de Cervelló

Description

La MPGM segueix els criteris d’ordenació següents:

  • La preservació dels espais lliures metropolitans, centrada en la revisió de la classificació del sòl vigent i l’assignació de qualificacions urbanístiques adequades, i la compleció de les zones urbanes de la vila, que es basa en quatre actuacions:
    1. La concreció d’una franja d’equipaments de contorn i transició.
    2. La generació de nous espais lliures com a nexe d’unió, elements d’entrada i condició d’entorn de la Torre Salbana.
    3. L’ordenació d’una mobilitat eficient per a l’accessibilitat, la connectivitat i el servei als nous usos.
    4. La definició de les zones edificables, a l’entorn de l’edifici patrimonial.
  • La zona edificable de la proposta d’ordenació es concentra a l’entorn de l’element patrimonial de la Torre Salbana. El desenvolupament d’aquesta zona, amb usos de serveis i residencial temporal, ha de garantir la recuperació, conservació i manteniment de l’edifici patrimonial. Es proposa la seva compleció amb una possible ampliació concordant amb les característiques de l’entorn, que conservi i potenciï la singularitat de l’edifici històric i del lloc, tal com estableix la figura de protecció patrimonial existent de declaració monumental del conjunt de la Colònia Güell.